HANOS en duurzaamheid

HANOS MVO-beleid duurzaamheidsthema's

Al meer dan 45 jaar streven wij ernaar om de beste partner te zijn voor onze klanten. Wij realiseren ons dat met de groei van HANOS, ook onze impact op mens, dier en milieu is toegenomen. Wij vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Onze visie is te streven naar economisch rendement, mét aandacht voor mens en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijke randvoorwaarde en we zetten ons in voor een meer proactieve aanpak van verduurzaming.

Om dit te realiseren hebben we onze duurzame ambitie uitgewerkt in een MVO-beleid. Samen met onze medewerkers en andere partners werken we eraan om die belofte waar te maken. Ons MVO-beleid focust op een aantal thema’s die gericht zijn op onze impact op mens en milieu. Voor elk thema hebben we een doel gesteld voor het jaar 2025 en maatregelen omschreven waarmee we deze doelen gaan behalen in de periode tot en met 2025. Hier zetten we onze doelstellingen en ons beleid kort uiteen, voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via mvo@hanos.nl.


Energie en transport

Energie en transport

  • HANOS wil minimaal 40% minder CO2-uitstoot uit eigen elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik in 2030 ten opzichte van 2020.

Wij willen onze CO2-uitstoot reduceren door minder energie te verbruiken en door meer groene energie op te wekken en in te kopen. We gaan onder andere investeren in nieuwe koelsystemen en een efficiëntere temperatuurregeling, bijvoorbeeld door het afdekken van koelinstallaties. Met ons wagenpark van meer dan 350 vrachtwagens rijden wij dagelijks door heel Nederland. Wij willen onze CO2-uitstoot door transport reduceren door minder brandstof te verbruiken en schoner te gaan rijden. Dit doen we bijvoorbeeld door routes efficiënter in te plannen, de weerstand van vrachtwagens te verbeteren en de mogelijkheden voor alternatieve aandrijving - zoals elektrisch en waterstof - te analyseren.


Afval

  • HANOS wil relatief aan de omzet minimaal 10% minder afval produceren in 2025 ten opzichte van 2020.
  • HANOS wil minimaal 70% van het afval scheiden in 2025.

We monitoren welke afvalstromen er vrij komen en maken het mogelijk afval goed te scheiden. Daarnaast gaan we ook aan de slag met digitaliseren, het scheiden van kunststof afval en waar mogelijk meer werken met herbruikbare producten.


Verpakkingen

Verpakkingen

  • HANOS wil het verpakkingsgewicht (kilo verpakking per kilo product) verminderen.
  • HANOS wil haar verpakkingen meer circulair maken.

Verpakkingen zijn onmisbaar voor het behoud van kwaliteit en het tegengaan van voedselverspilling. Tegelijkertijd hebben verpakkingen impact op het milieu, bijvoorbeeld door plasticvervuiling. Wij gaan de verpakkingen van alle private label producten en de verpakkingen die gebruikt worden in de zelfbedieningsgroothandels lichter en recyclebaar maken. Zo wordt de hoeveelheid plastic verminderd én nemen we stappen richting circulaire verpakkingen.


Assortiment & inkoop

Assortiment & inkoop

  • HANOS wil het duurzame assortiment uitbreiden en het omzetaandeel uit duurzame producten verhogen.
  • HANOS wil een duurzaam inkoopbeleid implementeren.

Assortiment & inkoop is een zeer belangrijk thema voor HANOS. Om onze impact op het milieu te beperken gaan we in de eerste plaats ons assortiment verduurzamen. Wij willen meer producten aanbieden aan klanten die met zorg en aandacht voor mens, dier, milieu en omgeving zijn geproduceerd. Dat begint met het maken van een goede inventarisatie van de duurzaamheid van ons huidige assortiment. Ook gaan we strengere MVO-eisen stellen en controle uitvoeren op leveranciers. Het doel is uiteindelijk om steeds meer duurzame producten aan ons assortiment toe te voegen en klanten te motiveren om een duurzamere keuze te maken.


Voedselverspilling

Voedselverspilling

  • HANOS wil zich blijven inzetten om interne voedselverspilling te beperken.

Voedselverspilling heeft een enorme impact, die grotendeels onnodig is. Wij sturen al jaren op het beperken van onze derving. Toch kan het altijd beter, daarom zijn we continu bezig onze voedselverspilling nauwkeurig in kaart te brengen. Daarnaast investeren we in het verbeteren van onze (inkoop)processen, onder andere door het slimmer inkopen van versproducten en het verbeteren van de houdbaarheid. Tegelijk investeren we in relaties met partijen die een tweede leven geven aan verspild voedsel.


Medewerkers & samenleving

Medewerkers & samenleving

  • HANOS wil de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers verbeteren.
  • HANOS wil het werkplezier en de inclusiviteit op de werkvloer verbeteren.

Meer dan 3000 medewerkers geven energie aan ons bedrijf. Wij willen graag een organisatie zijn waar tevreden en trotse medewerkers samen onze ambities realiseren en waar iedereen het beste uit zichzelf haalt. Wij gaan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers verhogen door in te zetten op vitaliteit (de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers) en op de verdere ontwikkeling van de HANOS Academie. Daarnaast willen we iedereen een eerlijke kans geven en mede daarom meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie in dienst nemen. Wij vinden het belangrijk om een werkomgeving te creëren waarbij medewerkers nu én in de toekomst plezier in hun werk hebben en duurzaam inzetbaar zijn.


Meer over HANOS

HANOS. Meer dan een internationale horeca groothandel. U vindt bij ons niet alleen al uw horecabenodigdheden, maar ook al uw culinaire inspiratie en kennis onder één dak. Een plek waar ambacht en gastronomie samenkomen.

Lees meer over HANOS