Officiële verklaring

Apeldoorn, 4 september 2017

HANOS heeft het verslag van Animal Rights gevolgd waarin de mogelijke misstanden binnen Veluwse eendenfokkerijen werden belicht. De eventuele misstanden die aan de orde kunnen zijn, betreuren wij. En wij begrijpen dat dergelijke beelden, net als bij ons, vragen oproepen en nader onderzocht moeten worden.

Als groothandel hanteren wij altijd een hoge standaard van ons productaanbod. Dit gaat niet alleen over het eindproduct dat wij aan onze klanten leveren, maar ook over de leefomstandigheden van dieren. Door onze directe lijnen met leveranciers houden wij zoveel mogelijk de vinger aan de pols.

Wij zijn betrokken bij de hele keten: van boerderij tot eindproduct, en blijven dit ook monitoren. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hierin als groothandel ook een belangrijke rol spelen en vinden het belangrijk dat het dierenwelzijn in de sector op een goede manier geborgd wordt. Wanneer leefomstandigheden van dieren in het geding zijn en hier signalen over afgegeven worden, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om hier navraag over te doen. N.a.v. de uitzending in Hart van Nederland, waarin de mogelijke misstanden uitgelicht werden, hebben wij contact opgenomen met onze leverancier. Deze heeft ons naar tevredenheid bevestigd dat vanuit de eigen bevindingen en uit controles door de NVWA geen misstanden naar voren zijn gekomen. Ook vanuit onze eigen bezoeken en de bezoeken door gecertificeerde controleinstanties aan alle gecontracteerde eendenhouders, zijn geen misstanden vastgesteld. HANOS heeft vertrouwen in de onafhankelijke toezichthouders die erop toezien dat er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met dieren binnen onze keten. Uiteraard blijven wij ook zelf toezien op de kwaliteit zoals wij dit altijd gedaan hebben.