Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij HANOS

Al meer dan 45 jaar streven wij ernaar om de beste partner te zijn voor onze klanten. Wij realiseren ons dat met de groei van HANOS, onze impact op mens, dier en milieu is toegenomen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Onze visie is te streven naar economisch rendement mét aandacht voor mens en milieu. Dat is wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor ons betekent. We zetten ons in voor een meer proactieve aanpak van verduurzaming.

Om dit te realiseren hebben we onze duurzaamheidsambitie uitgewerkt in een MVO-beleid. Samen met onze medewerkers en partners maken we onze ambitie waar. Ons MVO-beleid focust op kernthema’s die gericht zijn op onze impact op mens en milieu. Voor elk thema hebben we doelen gesteld en maatregelen omschreven waarmee we deze doelen gaan behalen. HANOS bereidt zich daarnaast voor op de CSRD: de Europese duurzaamheid rapportage wetgeving. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via mvo@hanos.nl.

MVO

MVO: Energie & transport

Energie & transport

HANOS wil in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten die veroorzaakt is door eigen elektriciteit-, gas- en brandstofverbruik (scope 1 en 2), ten opzichte van 2020.

Wij willen onze CO2-uitstoot reduceren door minder energie te verbruiken en door meer groene energie op te wekken en in te kopen. We investeren in nieuwe energie-efficiënte koelsystemen en een efficiëntere temperatuurregeling, bijvoorbeeld door het afdekken van koelinstallaties en het coaten van daken om zonlicht te reflecteren. Daarnaast plaatsen we zonnepanelen waar dit technisch mogelijk is. Zo ligt het dak van onze nieuwste vestiging Maastricht vol met zonnepanelen en in de komende jaren plaatsen wij deze ook gefaseerd bij andere vestigingen.

Met ons wagenpark van meer dan 350 vrachtwagens rijden we dagelijks door heel Nederland. Wij willen onze CO2-uitstoot door transport reduceren door minder brandstof te verbruiken en schoner te gaan rijden. Dit doen we bijvoorbeeld door routes efficiënter in te plannen, de weerstand van vrachtwagens te verbeteren en de haalbaarheid voor alternatieve aandrijving - zoals elektrisch en waterstof - te analyseren.


MVO: Afval & voedselverspilling

Afval & voedselverspilling

HANOS wil relatief aan de omzet minimaal 10% minder afval produceren in 2025 ten opzichte van 2020.

  • HANOS wil minimaal 75% van het afval scheiden in 2025.
  • HANOS blijft zich inzetten om interne voedselverspilling te beperken.

We monitoren welke afvalstromen er vrij komen, verbeteren het scheiden van afval en verminderen onnodige afvalstromen. In de afgelopen jaren hebben we al flinke stappen gemaakt in het scheiden van ons afval. Daarom hebben we besloten om onze eerdere doelstelling voor 2025 van 70% te verhogen naar 75%. In 2023 zijn er vernieuwde scheidingsinstructies opgehangen en hebben we de periodieke controle verbeterd. Daarnaast gaan we aan de slag met digitalisering, het scheiden van kunststof afval en waar mogelijk meer werken met herbruikbare producten en verpakkingen.

Verduurzamen doe je niet alleen, daarom heeft HANOS meegedaan aan de SDG-challenge. Dit is een landelijke challenge van Soapbox die studenten en bedrijven aan elkaar verbindt om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Een groep studenten heeft bij HANOS gekeken hoe we de circulariteit van onze afvalstromen kunnen verbeteren.

Voedselverspilling is ook een vorm van afval. Het is zelfs de afvalstroom met de grootste impact, die impact kan ook verder beperkt worden. Wij sturen al jaren op het beperken van onze derving. Onder derving verstaan we producten die niet meer verkocht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze op of over de datum zijn. Toch kan het altijd beter, daarom zijn we continu bezig de oorzaken van voedselverspilling nauwkeurig in kaart te brengen. Zo ontwikkelen we een dashboard om real time de voedselverspilling te monitoren en hier beter op te kunnen sturen. Daarnaast investeren we in het verbeteren van onze (inkoop)processen, onder andere door het slimmer inkopen van versproducten en het verbeteren van de houdbaarheid. Voedselverspilling is niet 100% te voorkomen. Wanneer voedsel verspild dreigt te worden, willen we het een tweede leven geven. Daarom verkennen we samenwerkingen met derde partijen die ons hiermee kunnen helpen.


MVO: Verpakkingen

Verpakkingen

  • HANOS vermindert het verpakkingsgewicht (kilo verpakking per kilo product).
  • HANOS maakt verpakkingen beter recyclebaar en gebruikt duurzamere materialen.

Verpakkingen zijn onmisbaar voor het behoud van kwaliteit en het tegengaan van voedselverspilling. Tegelijkertijd hebben verpakkingen impact op het milieu, bijvoorbeeld door plasticvervuiling. Wij gaan de verpakkingen van onze private label producten en de verpakkingen die gebruikt worden op de versafdelingen in onze vestigingen lichter en beter recyclebaar maken. Zo wordt de hoeveelheid plastic en ander verpakkingsmateriaal verminderd én nemen we stappen richting meer circulaire verpakkingen.


Assortiment & inkoop

  • HANOS breidt het duurzame assortiment uit en verhoogt het omzetaandeel uit duurzame producten.
  • HANOS stelt een duurzaam inkoopbeleid op.

Assortiment & inkoop is een zeer belangrijk thema voor HANOS. Om onze impact op het milieu en risico’s met betrekking tot mensenrechten in de keten te beperken gaan we onze inkoop en het assortiment verduurzamen. Wij willen meer producten aanbieden die met zorg en aandacht voor mens, dier, milieu en omgeving zijn geproduceerd. Dat begint met het maken van een goede inventarisatie van onze leveranciers en de duurzaamheid van ons huidige assortiment. Ook gaan we strengere MVO-eisen stellen aan en controle uitvoeren op leveranciers. Het doel is uiteindelijk om steeds meer duurzame producten aan ons assortiment toe te voegen en klanten te motiveren om een duurzamere keuze te maken, onder andere door duurzame inkooprapportages beschikbaar te stellen en duurzamere keuzes te stimuleren

MVO: Assortiment en Inkoop

MVO: Medewerkers en Samenleving

Medewerkers & samenleving

  • HANOS verbetert de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.
  • HANOS verbetert het werkplezier en de inclusiviteit op de werkvloer.

Meer dan 3000 medewerkers geven energie aan ons bedrijf. Wij willen graag een organisatie zijn waar tevreden en trotse medewerkers samen onze ambities realiseren en waar iedereen het beste uit zichzelf haalt.

Wij verhogen de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door ons vitaliteitsbeleid uit te breiden (gericht op de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers) en door de ontwikkelingsmogelijkheden uit te breiden met onze eigen HANOS Academie. Daarnaast geven we iedereen een eerlijke kans. We zien het in dienst nemen van meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als een win-win situatie.

Veel van onze vestigingen geven hier al geruime tijd invulling aan en we werken aan een landelijke samenwerking met derde partijen. Wij vinden het belangrijk om een werkomgeving te creëren waarbij medewerkers nu én in de toekomst plezier in hun werk hebben en duurzaam inzetbaar zijn.


Meer over HANOS

HANOS. Meer dan een internationale horeca groothandel. U vindt bij ons niet alleen al uw horecabenodigdheden, maar ook al uw culinaire inspiratie en kennis onder één dak. Een plek waar ambacht en gastronomie samenkomen.

Lees meer over HANOS