Disclaimer

Admidex B.V. (Kamer van Koophandel: 09066018), hierna te noemen Admidex B.V., verleent u hierbij toegang tot www.hanos.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Admidex B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Admidex B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten en/of goederen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en/of goederen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Admidex B.V. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Admidex B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze goederen en/of diensten liggen bij Admidex B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Admidex B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke goederen en/of diensten anders aangegeven is.

(Actie)prijzen

Alle prijzen vermeldt op onze website en in onze folders/digitale nieuwsbrieven zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten en gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn exclusief btw, VBR en statiegeld.

E-maildiensten

U ontvangt digitale serviceberichten van HANOS wanneer uw organisatie een klantnummer bij HANOS heeft en digitale nieuwsbrieven wanneer u zich heeft aangemeld voor onze e-maildiensten. Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.